PAVLOV

Pálavská vesnička, která Vám dá zažít nejen víno.

Pavlov je tradiční vinařskou vesnicí orámovanou vinicemi, Novomlýnskou nádrží a nad vesnicí se tyčícím kopcem Děvín se zříceninou hradu Děvičky. První stopu tu však nezanechali až vinaři, ale pravěcí lovci mamutů. Pozůstatky místního sídliště můžete probádat při návštěvě Archeoparku Pavlov, moderního architektonického komplexu, který odkrývá taje paleolitické kultury v této oblasti.

Na návsi a v některých dalších uličkách Pavlova narazíte na barokní průčelí místních selských a vinařských domů a svou pouť po památkách můžete pokračovat ke kostelu sv. Barbory, k soše sv. Floriána a dovršit ji na barokním hřbitově na úpatí Děvína.

Putovat můžete v Pavlově od sklepa ke sklepu a degustovat umění místních vinařů. Pro pročištění ovíněné hlavy na čerstvém vzduchu však doporučujeme Vinařskou naučnou stezku, které je Pavlov součástí. Na okruhu 20 km projdete několika vesnicemi Mikulovské vinařské oblasti a jejich vinicemi, užijete si výhledy do krajiny a informační tabule Vám celou procházku orámují poznáním o místním kraji a víně.